முதல் இதழ் அட்டை

ஜூலை 15 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள “கோவை குரல்” முதல் இதழின் வரைவு அட்டைப் படம் இதோ!

first-issue-cover.jpg